Vektorbilder Premium

Position

Den magiska konstanten av torget är 34. Förutom dess fyra hörn summera 34, fyra centrala nummer summan 34, fyra mellersta nummer av övre och nedre rader summan 34 liksom de fyra mellersta numren på kolumnerna till vänster och höger. Om vi delar torget i fyra rutor har de siffrorna som varje till 34.

  • 94,0 kB
  • SVG
  • roshellin
  • Några vektorer har ingen licensinformation. I dessa fall antas licensen gälla personligt, icke-kommersiellt bruk.
Visa alla

Vektorbilder Premium

Vektorbilder Premium