Vektorbilder Premium

Position

Detta är en enkel compass rose att bara ange "Nord" på en karta. Bilden korrigerar brister i en liknande bild som finns på webben genom att konvertera alla textelement som till banor, tillåter systemoberoende display och gör pilen en sluten, fylld bana samtidigt som omger den med vit bakgrund ("skugga") att förbättra synligheten på både ljusa och mörka karta bilder. Om du vill bevara den relativa bredden på skuggor under symboler när du skalförändrar bilden, måste du aktivera "Skala linjebredden" i inställningarna för transformering i din SVG editor. Teckensnittet symbol "N" är URW Chancery.

  • 7,1 kB
  • SVG
  • user4096
  • Några vektorer har ingen licensinformation. I dessa fall antas licensen gälla personligt, icke-kommersiellt bruk.
Visa alla

Vektorbilder Premium

Vektorbilder Premium