Vektorbilder Premium

Position

En enda hypotetiska silvermynt (jag menar, ingen har Thalers längre, höger?), i Inkscape.

  • 47,6 kB
  • SVG
  • J_Alves
  • Några vektorer har ingen licensinformation. I dessa fall antas licensen gälla personligt, icke-kommersiellt bruk.
Visa alla

Vektorbilder Premium

Vektorbilder Premium